Klart for NJFF sitt seminar om Storørret på Lillehammer – 23-24.11.2016

stororret-gytepar-arnt-mollanSeminar om STORØRRET på Lillehammer 23-24.11.2016

Hardt regulerte vassdrag er fellesnevner for storørretens problemer mange steder. NJFF samler nå flere av miljøene som er engasjert i sårbare storørretbestander. Konferansen er aktuell for alle med interesse for storørreten.
Tidligere leder av Villaksutvalget, Fredrik Rieber-Mohn åpner konferansen med spørsmålet om hvorfor er det på tide med en storsatsing for storørreten.

Morten Kraabøl, både forsker og sportsfisker, tar for seg hva en storørret faktisk er og hvor vi finner den. Helge Axe Dyrendal redegjør for Miljødirektoratets planer for fremtidig forvaltning.

Videre blir det «tilstandsrapporter» fra Tokkevassdraget, Tyrifjorden og Mjøsa.

Älvreddarna forteller om erfaringene fra Sverige når det gjelder muligheter og handlingsrom i regulerte vassdrag.

Fotograf og filmkunstner Arnt Mollan har over lang tid fotografert og filmet storørret i forskjellige vassdrag. I forbindelse med middagen onsdag kveld, viser han bilder og unike filmopptak av den fantastiske storørreten.

Myndighetene endelig på banen

Ivaretagelse av storørretstammene er et prioritert satsingsområde for NJFF, som sammen med flere andre har sendt en henvendelse til Klima- og miljødepartementet (KLD). Der ber vi om at det settes ned et utvalg etter modell av Villaksutvalget, for å utrede situasjonen for storørretstammene og foreslå kompenserende tiltak.

Departementet sier i sitt svar til NJFF at de vil utarbeide en strategi for bevaring og utvikling av bestandene av storørret i Norge. Dette forutsetter et oppdatert kunnskapsgrunnlag både med tanke på bestandsstatus, trusselfaktorer og udekkede overvåkings- og kunnskapsbehov.

Storørreten – en glemt nasjonalskatt
Nå arrangerer NJFF egen konferanse om storørreten:

Tid: 23-24/11-2016 (fra lunsj til lunsj)
Sted: Scandic Victoria Hotell, Lillehammer
Målgruppe: Storørretentusiaster, forvaltning og forskere
Deltakeravgift: Det er ingen deltakeravgift og arrangøren dekker middag onsdag 23.nov.
Dagpakker inkl. lunsj: kr. 480,- per dag. NJFF dekker kostnadene for dagpakker til de først 50 som melder seg på.
Overnatting: Enkeltrom: 1190,- inkl. frokost. Dobbeltrom kr. 1390,- Inkl. frokost. Gjøres opp individuelt ved avreise.
Påmeldingsfrist: 1. november. Bindende påmelding.
.

Fiskedama er på Øst-Vest konferansen idag :)

 

 

Erna Solberg - bilde - Øst-vest konferansen

 

Med Erna Solberg i spissen fokuseres handler konferansen om  den samfunnsøkonomiske nytten ny Ringeriksbane og E16, samt videre utvikling av E16 Arna-Voss og Vossabanen har. Det største innen samferdsel siden Bergensbanen ble bygget, menes det.

Fiskedama  følger med 🙂 Den raske utviklingen av Ringeriksregionen vil helt sikkert påvirke Storørretstammen i Tyrifjorden og Randselva. Vi får sørge for at påvirkningen blir så GOD som MULIG.

Øst-Vest konferansen på Klækken Hotell, Ringerike.