Kjent problemstilling? Vannkvalitet… Lykke til OFA (Oslomarkas Fiskeadministrasjon) :)

Fiskedød i Sørkedalen

Brunt vann gjør det vanskelig å drive settefiskanlegg i Sørkedalsvassdraget. Nå ønsker Oslomarkas Fiskeadministrasjon 1,8 millioner i støtte for å få vann fra andre steder. Les hele: http://www.osloby.no/nyheter/Fiskedod-i-Sorkedalen-7772978.html#.VFlKBbk8ppw.facebook

(Hentet fra Aftenposten, 4.11.2014, av Karl Martin Jakobsen. Foto: privat)