Fiskesymposiet 2021

Bilde

Vannkraftbransjens eget MILJØSEMINAR
Lurt å få med seg!
KUN kr. 1250,- + MVA per påmeldt i år – WEBINAR

 • Torsdag 25. mars 2021
 • kl. 10:00–14:00
 • Påmeldingsfrist 25. februar
 • du finner foreløpig program HER
 • Arrangør: Energi Norge
©AllCanadaPhotos.com

Dette innslaget er spesielt interessant:

 • John A. Gladsø
 • I 2019-2020 ledet han STORØRRETUTVALGET
 • utvalget ble opprettet av Miljødirektoratet på bestilling fra KLD
 • initiativ til opprettelse kom fra Ringerikes Sportsfiskere m.fl. i 2015 i brev til klima- og miljøministeren.
 • utarbeide strategi for bevaring og utvikling av bestandene av storørret i Norge.
 • På Fiskesymposiet vil John A. Gladsø presentere utvalget og resultatene de kom frem til, og hva Miljødirektoratet har anbefalt Klima- og miljødepartementet å gå videre med.
 • John arbeider for Vestland fylkeskommune med å skrive forvaltningsplan og tiltaksprogram etter vannforskriften. Frem til høsten 2020 jobbet han for Fylkesmannen i Vestland, nå Statsforvalteren, med fiske- og vassdragsforvaltning.
 • fiskedama.com Else Ravneberg var medlem av dette utvalget for storørret.