NVE OG FYLKESMANNEN PÅ BANEN I RANDSELVA — larsoglars

https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.larsoglars.no%2F%3Fp%3D10258&layout=standard&show_faces=false&width=&action=like&font=arial&colorscheme=light

Ringerike Sportsfiskere lagde en veldokumentert rapport om de dramatiske vannstandsendringene i Randselva i slutten av august. Nå har både NVE og Fylkesmannen i Buskerud reagert. Fylkesmannen har mottatt bekymringsmelding fra Ringerike Sportsfiskere med hensyn på en episode med raskt vannstandfall i Randselva i slutten av august 2016. I følge bekymringsmeldingen førte episoden til betydelig stranding…

via NVE OG FYLKESMANNEN PÅ BANEN I RANDSELVA — larsoglars

Fiskesymposium 2016 ved Energi Norge

Denne uka deltar fiskedama  på vannkraftbransjens Fiskesymposium 2016.
Tirsdag og onsdag. Fokus er miljø & regulerte vassdrag.
All ære til Energi Norge for initiativet og godt sammensatt program.

Dersom vi som nasjon skal bøte på alle ulempene ved fossil energi (som vi har produsert, solgt og levd godt på i mange år) ved å forsyne EU med ren, fornybar energi
og være EU sitt ‘Grønne batteri’… ja da er det på tide å feie for egen dør og gjøre vannkraft både utslippsfri OG miljøvennlig.

Gjenstår å se om bransjen tar miljø på alvor og bretter opp arma. Vi vet vel alle hvor landet ligger… Fiskedama gleder seg til ‘fiskesymfonien’ denne uka  🙂

Fiskedama er på Øst-Vest konferansen idag :)

 

 

Erna Solberg - bilde - Øst-vest konferansen

 

Med Erna Solberg i spissen fokuseres handler konferansen om  den samfunnsøkonomiske nytten ny Ringeriksbane og E16, samt videre utvikling av E16 Arna-Voss og Vossabanen har. Det største innen samferdsel siden Bergensbanen ble bygget, menes det.

Fiskedama  følger med 🙂 Den raske utviklingen av Ringeriksregionen vil helt sikkert påvirke Storørretstammen i Tyrifjorden og Randselva. Vi får sørge for at påvirkningen blir så GOD som MULIG.

Øst-Vest konferansen på Klækken Hotell, Ringerike.