Fiskedama har deltatt på dette i januar 2017:

Onsdag 18.januar 2017 – Næringslivets Hus, Oslo – NVE

«Vannkraft og vilkårsrevisjoner»

Konsesjonsvilkårene for cirka 400 norske vannkraftverk skal revideres innen 2022. Bli bedre kjent med vannkraft og vilkårsrevisjoner denne dagen.

NVE logo

Torsdag 19.januar 2017 – Næringslivets Hus, Oslo – Energi Norge

«Grunnleggende introduksjonskurs om fornybarnæringen»

Kurset anbefales til nyansatte, ansatte med endrede arbeidsområder, leverandører og andre som vil ha nytte av god kunnskap om bransjen.
100% av dem som svarte på evalueringen etter Inn i energibransjen, vil anbefale arrangementet videre.

Hovedtemaer som vil bli gjennomgått:

 • Produksjon – Distribusjon – Omsetning – Forbruk
 • Rammebetingelser og utfordringer
 • Ny fornybar kraftproduksjon
 • Kraftnett
 • Kraftmarked
 • Forskning og utvikling

Fredag 20.januar 2017 – Næringslivets Hus, Oslo – Energi Norge

«Inn i produksjon»
gir en grunnleggende innføring i hvordan fornybar kraft blir produsert i Norge.

 

En sikker, pålitelig kraftforsyning er viktig i dagens moderne samfunn. Produksjonssystemet i Norge består av om lag 1400 kraftverk med mer enn 2000 aggregat over 3000 dammer. Alt ifra vær og vind, til miljø og fisk og sikkerhet for allmennheten må tas i betraktning ved organisering og drift av dette store systemet.

Hovedtemaer som vil bli gjennomgått:

 • Oversikt om produksjonssystemet i Norge og Europa
 • Vannkraft og vindkraftproduksjon
 • Fra idé til utbygging (Sentrale lover og forskrifter)
 • Hydrologi
 • Hva bestemmer kraftprisen
 • Miljøutfordringer
 • Aktuelle utfordringer innen produksjon

Målgruppe:
Alle som ønsker å lære mer om hvordan kraftproduksjonssystemet virker.
Kurset er frittstående, men bygger videre på kurset Inn i energibransjen

Klart for NJFF sitt seminar om Storørret på Lillehammer – 23-24.11.2016

stororret-gytepar-arnt-mollanSeminar om STORØRRET på Lillehammer 23-24.11.2016

Hardt regulerte vassdrag er fellesnevner for storørretens problemer mange steder. NJFF samler nå flere av miljøene som er engasjert i sårbare storørretbestander. Konferansen er aktuell for alle med interesse for storørreten.
Tidligere leder av Villaksutvalget, Fredrik Rieber-Mohn åpner konferansen med spørsmålet om hvorfor er det på tide med en storsatsing for storørreten.

Morten Kraabøl, både forsker og sportsfisker, tar for seg hva en storørret faktisk er og hvor vi finner den. Helge Axe Dyrendal redegjør for Miljødirektoratets planer for fremtidig forvaltning.

Videre blir det «tilstandsrapporter» fra Tokkevassdraget, Tyrifjorden og Mjøsa.

Älvreddarna forteller om erfaringene fra Sverige når det gjelder muligheter og handlingsrom i regulerte vassdrag.

Fotograf og filmkunstner Arnt Mollan har over lang tid fotografert og filmet storørret i forskjellige vassdrag. I forbindelse med middagen onsdag kveld, viser han bilder og unike filmopptak av den fantastiske storørreten.

Myndighetene endelig på banen

Ivaretagelse av storørretstammene er et prioritert satsingsområde for NJFF, som sammen med flere andre har sendt en henvendelse til Klima- og miljødepartementet (KLD). Der ber vi om at det settes ned et utvalg etter modell av Villaksutvalget, for å utrede situasjonen for storørretstammene og foreslå kompenserende tiltak.

Departementet sier i sitt svar til NJFF at de vil utarbeide en strategi for bevaring og utvikling av bestandene av storørret i Norge. Dette forutsetter et oppdatert kunnskapsgrunnlag både med tanke på bestandsstatus, trusselfaktorer og udekkede overvåkings- og kunnskapsbehov.

Storørreten – en glemt nasjonalskatt
Nå arrangerer NJFF egen konferanse om storørreten:

Tid: 23-24/11-2016 (fra lunsj til lunsj)
Sted: Scandic Victoria Hotell, Lillehammer
Målgruppe: Storørretentusiaster, forvaltning og forskere
Deltakeravgift: Det er ingen deltakeravgift og arrangøren dekker middag onsdag 23.nov.
Dagpakker inkl. lunsj: kr. 480,- per dag. NJFF dekker kostnadene for dagpakker til de først 50 som melder seg på.
Overnatting: Enkeltrom: 1190,- inkl. frokost. Dobbeltrom kr. 1390,- Inkl. frokost. Gjøres opp individuelt ved avreise.
Påmeldingsfrist: 1. november. Bindende påmelding.
.

NVE OG FYLKESMANNEN PÅ BANEN I RANDSELVA — larsoglars

https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.larsoglars.no%2F%3Fp%3D10258&layout=standard&show_faces=false&width=&action=like&font=arial&colorscheme=light

Ringerike Sportsfiskere lagde en veldokumentert rapport om de dramatiske vannstandsendringene i Randselva i slutten av august. Nå har både NVE og Fylkesmannen i Buskerud reagert. Fylkesmannen har mottatt bekymringsmelding fra Ringerike Sportsfiskere med hensyn på en episode med raskt vannstandfall i Randselva i slutten av august 2016. I følge bekymringsmeldingen førte episoden til betydelig stranding…

via NVE OG FYLKESMANNEN PÅ BANEN I RANDSELVA — larsoglars

Fiskesymposium 2016 ved Energi Norge

Denne uka deltar fiskedama  på vannkraftbransjens Fiskesymposium 2016.
Tirsdag og onsdag. Fokus er miljø & regulerte vassdrag.
All ære til Energi Norge for initiativet og godt sammensatt program.

Dersom vi som nasjon skal bøte på alle ulempene ved fossil energi (som vi har produsert, solgt og levd godt på i mange år) ved å forsyne EU med ren, fornybar energi
og være EU sitt ‘Grønne batteri’… ja da er det på tide å feie for egen dør og gjøre vannkraft både utslippsfri OG miljøvennlig.

Gjenstår å se om bransjen tar miljø på alvor og bretter opp arma. Vi vet vel alle hvor landet ligger… Fiskedama gleder seg til ‘fiskesymfonien’ denne uka  🙂